Ukuzikhulula Kobumfihlo

I-C3 Manufacturing izinikele ekugcineni le webhusayithi isesikhathini futhi inembile. Uma kwenzeka uhlangabezana nanoma yini engalungile noma ephelelwe yisikhathi, singakujabulela uma ungasazisa. Sicela ukhombise lapho kuwebhusayithi ufunda khona ulwazi. Sizobe sesibheka lokhu ngokushesha okukhulu. Sicela uthumele impendulo yakho nge-imeyili ku: [email protected].

Izimpendulo nemibuzo eyimfihlo ethunyelwe nge-imeyili noma ngokusebenzisa ifomu lewebhu izophathwa ngendlela efanayo nezincwadi. Lokhu kusho ukuthi ungalindela impendulo evela kithi esikhathini esiyinyanga engu-1 kamuva. Endabeni yezicelo eziyinkimbinkimbi, sizokwazisa kungakapheli inyanga engu-1 uma sidinga ubuningi bezinyanga ezi-3.

Noma imiphi imininingwane yomuntu siqu osinikeza yona kusimo sempendulo yakho noma isicelo semininingwane izosetshenziswa kuphela ngokuya ngesitatimende sakho sobumfihlo.

Wonke amalungelo empahla yengqondo okuqukethwe kule webhusayithi anikezwe i-C3 Manufacturing.

Ukukopisha, ukusabalalisa kanye nanoma yikuphi okunye ukusetshenziswa kwalezi zinto ezisetshenziswayo akuvunyelwe ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye-C3 Manufacturing, ngaphandle futhi kuphela uma kubekwe ngenye indlela ezimisweni zomthetho oyimpoqo (njengelungelo lokucaphuna), ngaphandle uma okuqukethwe okuthile kunquma okuhlukile.

Uma unemibuzo noma izinkinga ngokutholakala kwewebhusayithi, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.