Veza iwaranti

I-C3 Manufacturing LLC iqinisekisa ukuthi umkhiqizo ohlinzekiwe awunazinkinga zemishini noma ukwenziwa okungalungile isikhathi esiyiminyaka emibili (2) kusukela ngosuku lokuthengwa, inqobo nje uma ugcinwa futhi usetshenziswa ngokuyalelwa yi-C3 Manufacturing LLC kanye / noma izincomo. Izingxenye zokulungisa kabusha zilungiswa izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90) kusukela osukwini lokulungiswa komkhiqizo noma ukuthengiswa kwengxenye ezongena esikhundleni sayo, noma yikuphi okuvela kuqala. Le waranti isebenza kuphela kuMthengi wokuqala. I-C3 Manufacturing LLC izokhishwa kuzo zonke izibopho ezingaphansi kwalesi siqiniseko uma kwenzeka ukulungiswa noma ukuguqulwa kwenziwa ngabantu okungebona abasebenzi bayo abagunyaziwe noma uma isimangalo sibangelwa ukusetshenziswa kabi komkhiqizo. Akekho umenzeli, umsebenzi noma omele i-C3 Manufacturing LLC ongabopha i-C3 Manufacturing LLC kunoma yikuphi ukuvuma, ukumelwa noma ukuguqulwa kwewaranti ephathelene nempahla ethengiswe ngaphansi kwalesi sivumelwano. I-C3 Manufacturing LLC ayenzi iwaranti maqondana nezinto noma izesekeli ezingenziwanga yi-C3 Manufacturing LLC kepha izodlulisela kuMthengi zonke iziqinisekiso zabakhiqizi bezinto ezinjalo. LESI SIQINISEKISO SISEKHONA LIEU KUZO ZONKE EZINYE IZIQINISEKISO, UKUVEZA, UKUFAKA IZIMPAHLA NOMA ISITATIMENDE, KANYE SINQunyelwe NGOKUQINISEKILE KULANDELA LAPHA. I-C3 MANUFACTURING LLC ITHOLA KAKHULU ISIQINISEKISO SOKUTHENGISWA NOKUFANELEKA KWENHLOSO ETHILE.

Ikhambi Elikhethekile

Kuyavunywa ngokusobala ukuthi ikhambi elilodwa nelikhethekile loMthengi lokwephula iwaranti engenhla, yanoma yikuphi ukuziphatha okuhlukumezayo kwe-C3 Manufacturing LLC, kwanoma yisiphi esinye isizathu sokusebenza, kuzolungiswa kanye / noma kufakwe esikhundleni, ku-C3 Manufacturing LLC, noma iyiphi imishini noma izingxenye zayo, okuthi ngemuva kokuhlolwa yi-C3 Manufacturing LLC kufakazelwe ukuthi kunephutha. Izisetshenziswa zokushintsha kanye / noma izingxenye zizonikezwa ngaphandle kwezindleko endaweni yoMthengi ye-Purchaser FOB Purchaser. Ukwehluleka kwe-C3 Manufacturing LLC, ukulungisa ngempumelelo noma yikuphi ukungahambisani ngeke kubangele ukuthi ikhambi elisungulwe ngalokhu lihluleke ngenhloso yalo ebalulekile.

Ukukhishwa Komonakalo Owumphumela

Umthengi uqonda ngqo futhi uyavuma ukuthi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo i-C3 Manufacturing LLC izobophezeleka kuMthengi ngomonakalo wezomnotho, okhethekile, ovelele, noma olandelanayo noma ukulahleka kwanoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi kodwa kungagcini lapho, ukulahleka kwenzuzo ebilindelwe nanoma ikuphi okunye ukulahleka okubangelwe ngenxa yokungasebenzi kwempahla. Lokhu kukhishwa kusebenza kwizicelo zokwephula iwaranti, ukuziphatha okuhlukumezayo noma esinye isizathu sokulwa neC3 Manufacturing LLC.

Isibopho seKhasimende

Lezi zinto zibhekwa njengesibopho sekhasimende ngakho-ke azikhokhelwa ngaphansi kwemigomo yalesi sigunyazo. Kubandakanya: ukunakekelwa okujwayelekile nokuhlolwa; ukufaka okujwayelekile izinto zensizakalo; ukuwohloka okuvamile ngenxa yokusetshenziswa nokuchayeka; ukugqoka izingxenye ezifana nemisila yenkomo, umlomo wombhobho kanye namabhuleki; ukufaka esikhundleni okudingekayo ngenxa yokuhlukumeza, ukusebenzisa kabi noma imikhuba yokusebenza engafanele noma opharetha.

Ngeminye imininingwane, sicela uthinte iC3 Manufacturing LLC ku-303-953-0874 noma [i-imeyili ivikelwe]